Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Contact Vertrouwens-contactpersoon
Vertrouwenscontactpersoon

De slogan van de BCP is "van gezellig ontspannen tot sport fanatiek", waarbij het sociale aspect en sportiviteit voorop staan. Deze normen en waarden worden als vanzelfsprekend beschouwd, maar de huidige tijd eist dat ook de ongeschreven omgangsvormen en -regels zijn vastgelegd. Het bestuur heeft dit zo goed als mogelijk beschreven in de gedragscode, welke te vinden is onder het kopje "Informatie". 

Een omgeving creĆ«eren waarin iedereen zich veilig voelt, staat bij ons voorop. Zo beschikken alle bestuursleden, trainers, (jeugd)kampbegeleiders, en jeugdcommissieleden over een "Verklaring Omtrent Gedrag" (VOG). Bij al onze activiteiten zullen wij extra waakzaam zijn om escalaties te voorkomen. De BCP is dan ook zeer tevreden dat dit tot op heden nog niet benodigd is geweest.

Aanvullend op de gestelde maatregelen is er sinds 2019 een vertrouwenscontactpersoon benoemd binnen de BCP. Mocht er onverhoopt toch iets gebeurd zijn waar je over wil praten dan maakt dit de stap naar hulp makkelijker. Uiteraard geldt hierbij dat je recht hebt op geheimhouding en dat deze informatie zonder toestemming nooit gedeeld zal worden met het bestuur en/of anderen.

Om die reden zijn wij als BCP blij dat Hans Baetens naar voren is getreden om de rol van vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen. Uiteraard hopen we dat Hans nooit in actie hoeft te komen; maar mocht er toch iets voorvallen, schroom niet om met Hans contact op te nemen. Hans is ook vertrouwenscontactpersoon op zijn werk en heeft dus de nodige ervaringen op dit vlak. Hans zal dan ook zeer discreet met alle problemen omgaan.

 

Naam Positie Telefoon
ContactHans Baetens
Vertrouwenscontactpersoon 015-3695125